Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

  

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật,thiết kế bản vẽ thi công

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. InEmail

THẨM TRA,THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT & THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

I/Thẩm định,phê duyệt thiết kế đối với trường hợp thiết kế 03 bước:

 1. Đối với thiết kế kỹ thuật.
  Chủ đầu tư tổ chức thẩm định,phê duyệt thiết kế kỹ thuật.Kết quả thẩm định,phê duyệt thiết kế kỹ thuật được thể hiện bằng văn bản,bao gồm các nội dung sau:
  • Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở.
  • Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình.
  • Sự tuân thủ các quy chuẩn,tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.
  • Đánh giá mức độ an toàn công trình.
  • Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
  • Sự tuân thủ các quy định về môi trường,phóng cháy,chữa cháy.
  • Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ các nội dung trên để làm cơ sở cho việc thẩm định.Kết quả thẩm tra được thể hiện bằng văn bản.
 2. Đối với thiết kế bản vẽ thi công.

 3. Thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công.Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt.

II/Thẩm định,phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế 02 bước,01 bước:

 1. Đối với trường hợp thiết kế 2 bước,chủ đầu tư tổ chức thẩm định,phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.
 2. Đối với trường hợp thiết kế 1 bước,chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công,để người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình.
 3. Nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện như sau:
  • Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở.
  • Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình.
  • Sự tuân thủ các quy chuẩn,tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.
  • Đánh giá mức độ an toàn công trình.
  • Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.
  • Sự tuân thủ các quy định về môi trường,phóng cháy,chữa cháy.
 4. Việc đóng dấu xác nhận bản vẽ trước khi đưa ra thi công được thực hiện như sau:

 5. Thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công.Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt.

III/Chi phí thẩm định,thẩm tra:

Chi phí cho công tác thẩm định,thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được tính vào tổng mức đầu tư,dự toán xây dựng công trình.
(Trích Nghị định 12/2009/NĐ-CP,ban hành ngày 12/02/2009 và có hiệu lực từ ngày 30/03/2009)Newer news items:

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Công ty xây dựng DƯƠNG LUÂN  Đội ngũ cán bộ tư vấn của công ty luôn sẵn lòng hổ trợ khách hàng mọi vấn đế trong tầm hiểu biết của mình khi nhận được câu hỏi của qúy khách hàng

 1. Ngoài các công việc liên quan đến tư vấn các vần đề như: lún, nứt, nóng, thấm là những vấn đề thuộc bệnh học công trình mà chúng ta gặp thường xuyên. Quý khách hàng nếu có quan tâm đến các vấn đề về nêu trên trong các hạng mục công trình hoặc chống nóng cho các loại mái tole, mái ngói, mái fibro xi măng hay mái sân thượng và vách tường...Mời các bạn click Giải pháp chống thấm,chống nóng cho công trình ... để xem chi tiết hơn. Tại đây chúng tôi đã có trình bày gần như hầu hết các vấn đề liên quan để bạn tham khảo.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Công ty xây dựng DƯƠNG LUÂN cam kết với toàn bộ nhân viên và qúy khách hàng

 1. Luôn cập nhật tài liệu mới nhất để phục vụ qúy khách hàng.
 2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng năm được cập nhật kiến thức mới nhất.
 3. Ứng dụng hệ thống IT hiện đại vào công tác quản lý.
 4. Đáp ứng mọi nhu cầu của qúy khách hàng.
 5. Môi trường làm việc thoải mái,tiếp cận được cách làm việc tốt nhất.
 6. Trả lời tất cả những vấn đề mà qúy khách hàng chưa rõ trong tầm hiểu biết của mình
 7. Qúy khách hàng sẽ được:chất lượng đảm bảo-đúng tiến độ-chi phí hợp lý.
 8. CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ - CHI PHÍ.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Với sự phát triển của Internet hiện nay Công ty xây dựng DƯƠNG LUÂN đã trang bị hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng theo hình thức trực tuyến online. Hiện đại nhất hiện nay với tầm nhìn chuyển từ cách làm việc từng cá nhân riêng lẻ đến cách làm việc theo từng nhóm, từ khái niệm làm việc trong phạm vi hẹp có tính chất "LOCAL"  được nâng lên đến cách làm việc theo nhóm trong phạm vi toàn cầu"GLOBAL".Cách thức tuyển dụng của công ty chúng tôi mời các bạn xem tại: CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG